Selecteer een pagina

JKM STELLINGBOUW

Montage en demontage stellingbouw - gevelstellingen - verhuur stellingen

ONZE DIENSTEN TEN BEHOEVE VAN DE KLANT

Bij ons denken en handelen staat het nut van onze diensten ten behoeve van de klant centraal. Daarbij leggen wij grote nadruk op het nemen van veiligheidsmaatregelen voor de mensen die het betreffende project hun werk moeten doen. Ook voor enkel het opbouwen of verwijderenvan een stelling kunt u vrijblijvend een prijs opvragen. De bereikbaarheid van ons bedrijf is een van de onderdelen die garant staat voor een goede service. Wij zijn dan ook 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar.

JKM STELLINGBOUW

BEDRIJFSFILOSIFIE

Bij ons denken en handelen staat het nut van onze diensten ten behoeve van de klant centraal. Daarbij leggen wij grote nadruk op het nemen van veiligheidsmaatregelen voor de mensen die op het betreffende project hun werk moeten doen.
De bereikbaarheid van ons bedrijf is één van de onderdelen die garant staat voor een goede service. Wij zijn dan ook 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.
Technische kwaliteit van het project betekent voor JKM Stellingbouw:
  • Het voldoen aan de functionele eisen die op de tekening en/of berekeing zijn aangegeven en zoals die met de opdrachtgever in het contract zijn overeengekomen.
  • Het voldoen aan de specificaties, zoals op de tekening en/of in eventuele berekening zijn aangegeven.

PROJECtrealisatie

Voor realisatie van een project zal JKM Stellingbouw die mensen en middelen inzetten, die noodzakelijk zijn om de gewenste resultaten te behalen.

KWALITEITSBELEID

Resultaten staan voor JKM Stellingbouw gelijk aan kwaliteit. Bij elk project wordt hier opnieuw naar gekeken.

TOETSING/KEURING

Aandachtspunten: Projectorganisatie – Overlegstructuur – Werkwijze – Technische kwaliteit – Veiligheid – Gezondheid – Milieu – Wettelijk kader – Nazorg

TIJDELIJKE DAKEN

ALTRAD Dessa steigers

ONZE WERKWIJZE

AFSPRAAK

Na ontvangst van de offerte-aanvraag wordt een afspraak met de uitvoerder gemaakt, zodat de situatie ter plaatse bekeken en besproken kan worden. Eventuele obstakels, waardoor de werkzaamheden zouden kunnen stagnere, zoals balkons en dergelijke, worden eveneens besproken. 

PRIJSBEREKENING

Met inachtnemeing van de verzamelde gegevens wordt op ons kantoor een prijsberekening gemaakt. Vervolgens wordt de offerte naar de opdrachtgever gestuurd en indien nodig toegelicht. Als de offerte akkoord wordt bevonden en het (onder-)aannemingscontract is teruggestuurd worden de te verrichten werkzaamheden ingepland.

CONTROLES

Tijdens het verloop van de steigerbouwwerkzaamheden worden er regelmatig controles verricht op naleving van veiligheidsvoorschriften en planning. Van deze tussentijdse controles worden aantekeningen gemaakt, die vervolgens besproken worden.

TARIEVEN & FACTURERING

Het bepalen van de prijzen gebeurt als beschreven in werkwijze.

Een aantal factoren die van invloed zijn op de tarieven zijn
  1. Reisafstand
  2. Soort steiger
  3. Eventueel transport (op de bouwplaats)
  4. Aantal werkvloeren
  5. Hoogte
  6. Eventuele uitsteekconsole
  7. Tevens kan er gebruikt gemaakt worden van een eigen verreiker
  8. Eventuele extra voorzieningen zoals: Trapopgang intern of extern – Afhangen van steigergaas of zeil – Montage/demontage van een overkapping
Opmaken van bon
Aan de hand van gedane werkzaamheden wordt in overleg met de uitvoerder een bon opgemaakt, die gefactureerd zal worden.
Opsturen van factuur
Facturen worden opgestuurd naar de opdrachtgever en voorzien van een door de uitvoerden ondertekend mandagenregister. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum.

LAATSTE NIEUWS

Vrachtwagen chauffeur gezocht

We zoeken een vrachtwagen chauffeur die beschikt over een rijbewijs CE en die kan werken met een kraan. Contacteer ons via 0478 11 80 65 of via info@jkmbvba.be!

Lees meer

CONTACT

TELEFOONNUMMER

+32 478 11 80 65 (NL) / +32 0478 11 23 00 (FR)

E-MAIL ADRES

info@jkmbvba.be

KANTOOR

Krijgem 2A, 9200 DENDERMONDE